ÚvodHeatflow

Nová generácia fóliovej technológie systému vyhrievania na základe dlhovlnného infračerveného žiarenia

kurenie
slider77-1-1
slider89-1-1
slider441-1-1

Ako to funguje?

https://ecolector.sk/wp-content/uploads/2019/07/dovody-640x450.png

 

 

skvelých dôvodov

prečo vyhrievacia fólia

Dlhá životnosť, viac ako 30 rokov
Unikátny technologický patent vyhrievacej uhlíkovej infračervenej fólie heatflow vyvinutý spoločnosťou NAOS CO. LTD predĺžil dobu využívania fólie na viac ako 30 rokov. Ako jedni z mála na trhu EÚ tak ponúkame spoľahlivý vyhrievací systém so životnosťou niekoľkonásobne dlhšou ako iné alternatívne druhy vykurovania.
Vysoká rýchlosť ohrevu fólie
Len 5 minút jej stačí na dosiahnutie maximálnej požadovanej teploty fólie heatflow. Na rozdiel od systému vodného kúrenia nie je potrebná predbežná príprava na ohrev vody.
Výrazná úspora energie
Vykurovanie miestností infračervenou vyhrievacou fóliou heatflow je ekonomicky výhodnejšie ako iné alternatívne druhy vykurovania. Pri porovnaní s elektrickým kúrením tradičných druhov môžeme, napríklad využitím pásmového termostatu, dosiahnuť úsporu ekonomických prostriedkov až do výšky 40%.
Preukázateľné antibakteriálne účinky
Fólia heatflow vykazuje antibakteriálny účinok v dôsledku nasítenia vzduchu aniónmi. Podľa záveru testu uskutočneného Kórejskou asociáciou infračerveného žiarenia bola efektivita antibakteriálneho účinku stanovená na 72,6%.
Zdravé teplo, biologicky optimálne pre organizmus človeka
Infračervené žiarenie sa skladá z viacerých typov vĺn. Pre človeka sú najcennejšie vlny s veľkou vlnovou dĺžkou. Infračervené žiarenie vyžarované vyhrievacou fóliou heatflow má takú istú vlnovú dĺžku ako žiarenie nášho organizmu, a tak ho prijímame ako svoje vlastné. Technológia heatflow je zdrojom zdravého tepla, biologicky optimálneho pre náš organizmus.
Výhodná cena
Uhlíková infračervená technológia heatflow má mnoho unikátnych výhod. Prijateľná kúpna cena a nízke zriaďovacie náklady patria medzi ďalšie neprehliadnuteľné benefity. Prinášame tak na trh moderný systém vykurovanie, ktorý ja navyše cenovo dostupný pre všetkých.
Bez nežiadúceho elektromagnetického žiarenia
Fólia heatflow nie je zdrojom nežiadúceho elektromagnetického žiarenia. Existujúce elektrické systémy kúrenia negatívne pôsobia na naše zdravie. Príčina je v tom, že elektromagnetické vlny a elektromagnetické pole evokujú spomalenie rýchlosti cirkulácie krvi v cievach. EMS test uskutočnený švajčiarskou spoločnosťou SGS ukázal, že fólia heatflow nie je zdrojom nežiadúceho elektromagnetického žiarenia.
Rýchlosť montáže i demontáže
Technológia heatflow je veľmi obľúbená aj kvôli jednoduchej a rýchlej inštalácii celého systému. Samotná montáž sa nemusí podriaďovať viacerým stavebným obmedzeniam. Inštalácia sa vykonáva na akýkoľvek suchý podklad bez ohľadu na tvar a veľkosť vyhrievanej plochy. Navyše vyhrievacia fólia heatflow disponuje možnosťou opätovného použitia.
Zlepšenie kvality vzduchu
Na základe výsledkov experimentu vykonávaného každých 30 minút bolo zistené, že vyhrievacia fólia heatflow zlepšuje kvalitu vzduchu o 81% v priebehu 2 hodín. Navyše vo vyhrievanej miestnosti sa vytvára výnimočný účinok na náš organizmus a pritom sa zachováva vlhkosť miestnosti, pretože vzduch sa nevysušuje.
Záruka 10 rokov
Záruka v trvaní 10 rokov sa vzťahuje výlučne na uhlíkovú infračervenú vyhrievaciu technológiu heatflow. Výrobca ani dodávateľ nezodpovedajú za škody spôsobené neodbornou manipuláciou a neodbornými zmenami štruktúry fólie.
Široké spektrum využitia
Vyhrievacia fólia heatflow je vhodná ako základné kúrenie alebo v prípade potreby aj ako kúrenie doplnkové vo všetkých typoch budov. Fólia heatflow Vám zabezpečí komfortné vyhrievanie a požadované teplo na vysokej úrovni nielen vo Vašom byte, dome, či obytnej miestnosti, ale aj v hoteloch, reštauráciach, kaviárňach, obchodných a administratívnych strediskách, materských školách, nemocniciach, chatách, športových zariadeniach, poľnohospodárskych stavbách a všade tam, kde sa vyžaduje teplo. Technológia heatflow Vás neobmedzuje pri výbere povrchovej pokládky. Využíva sa pri akomkoľvek druhu, bez ohľadu na to, či sú to parkety, laminát, dlaždice, keramická dlažba alebo podlahový koberec. Vyhrievacie fólie heatflow je navyše možné montovať nielen na podlahu, ale aj na strop a steny, čo dakazuje univerzálnosť tohto výrobku.
Mimoriadne tenká, len 0,5 mm hrubá fóliová technológia
Mimoriadne tenká, len 0,5 mm hrubá fóliová technológia vyhrievania na základe dlhovlnného infračerbeného žiarenia.
https://ecolector.sk/wp-content/uploads/2020/04/Frame-31.png

.

NOVINKA

Nové termostaty na WIFI, vďaka  ktorým dokážete regulovať celý vykurovací systém aj na diaľku. Dostupné na Android a iOS.

V spoločnosti NAOS bola vyvinutá fóliová technológia systému vyhrievania novej generácie.
Tajomstvo spočíva nielen v prevratnej tkanine z uhlíkových vlákien, ale aj v spôsobe spojenia medenej platne so strieborným prvkom.

Vo fólii heatflow sa ako vyhrievací prvok využíva uhlíková vláknitá tkanina, ktorú tvorí zmes uhlíkového vlákna s uhlíkovou pastou. Iní výrobcovia využívajú len uhlíkovú pastu nanesenú na fóliu tlačiarenským spôsobom. Vďaka použitiu tkaniny z uhlíkových vláken sa zvyšuje životnosť vyhrievacej fólie až trojnásobne (viac ako 30 rokov) a zároveň sa vylučuje lokálne prehrievanie povrchu. Fólia heatflow je technologicky patentovaná a svojimi vlastnosťami a charakteristikami zásadne prekonáva alternatívne druhy vykurovania.

Základným faktorom určujúcim kvalitu a bezpečnosť infračerbenej fólie, je spôsob spojenia medenej platne so strieborným pásom. Pri technológii výroby iných výrobcov infračervených fólií neexistuje pevný kontakt medzi medenou platňou a strieborným poprášením, čo v závislosti od prevádzkovej doby môže zapríčiniť vznik nežiadúceho elektrického oblúku. Vďaka precíznej metóde zlepovania za pomoci špeciálneho vodivého poliméru fólia heatflow vylučuje vznik elektrického oblúku. Rozdiely v spôsobe spojenia medeného a strieborného prvku zobrazuje ilustračná schéma.

Fólie iných výrobcov Vyhrievacia fólia heatflow
Spôsoby montáže fólie heatflow

Pri všetkých podľahových krytinách sú rovnaké odovzdávacie vlastnosti tepla (dlažba, koberec, plávajúca podlaha).

1. Keramická dlažba
2. Lepiaca malta (lepidlo)
3. Betónový poter
4. Armovacia sieť
5. PVC fólia
6. Izolačná páska
7. heatflow
8. Izolačná páska
9. Izolácia (styrodur)
10. Podlaha (betón)

1. Koberec (linoleum)
2. Roznášacia doska (magneziová doska)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Plávajúca podlaha (parkety)
4. PVC fólia
5. Izolačná páska
6. heatflow
7. Izolačná páska
8. Izolácia (styrodur)
9. Podlaha (betón)

Varianty montáže fólie heatflow

Montáž do podlahy

Montáž do stropu

Výhody celoplošnej technológie výroby fólie heatflow pred lupienkovou technológiou

Štruktúra
vyhrievacieho prvku
Lupienková
Uhlíkový prášok
Celoplošná
Uhlíkovo-vláknitá tkanina
Technológia výroby
vyhrievacieho prvku
Uhlíková pasta nanesená
tlačiarenským spôsobom
Tlaková metóda pri
vysokej teplote
Bezpečnosť spojenia medenej platne
so strieborným prvkom
Mechanické stlačenie (počas používania exis-
tuje riziko vzniku elektrického oblúku)
Za pomoci špeciálneho vodivého
polyméru (metóda zlepenia)
Životnosť 10 rokov Viac ako 30 rokov
Plocha ohrevu Pásy Súvislý povrch
Koeficient úžitkovej účinnosti 90% 98%
Rýchlosť ohrevu O 17,8% pomalšia V závislosti od použitého pokrytia fólia
heatflow maximálne rýchlo dosahuje
požadovanú teplotu
Rovnomernosť Ako dôsledok tlačiarenského nanášania uh-
líkového prášku sa prejavuje nerovnomernosť
tlačenej vrstvy, čo môže mať za následok
vytvorenie zón lokálneho prehriatia
Uhlíkovo-vláknitá tkanina rovnomerne
rozdeľuje teplo po celom povrchu
Metóda úpravy
podľa rezu
Len každých 25 cm (iba
v miestach označených na fólii)
Možnosť rezu v ktoromkoľvek
mieste (priečny rez)

  


  

Vodné
kúrenie
Káblové
systémy
heatflow Výhody
technológie
heatflow
Spôsob pokládky Potreba
cementovej vrstvy
Potreba
cementovej vrstvy
Spôsob pokládky Z hľadiska ekonomických nákladov výhodná montáž
Hrúbka podkladu Od 10 cm Viac ako 2 cm Bez zvýšenia
hrúbky podkladu
Zodpovedá výške
miestnosti
Zvýšenie úžitkovej plochy Vyžaduje doplňujúcu plochu na umiestnenie zdroja kúrenia Zmenšuje výšku miestnosti pri použití cementovej pokládky Nepotrebuje
doplnkovú plochu
Zachováva pôvodnú charakteristiku miestnosti
Varianty rozmiestnenia Na podlahy i na stenu Na podlahy i na stenu Bez obmedzenia Inštalácia vhodná pre rôzne architektonické projekty
Spotreba Vysoká, závisí od modifikácie vyhrievacieho kotla Vysoká
od 150 W/ m²
Nízka, od 10 do240 W/m² podľa spôsobu zapojenia (sériové alebo paralelné zapojenie) Hospodárnosť
Funkčnosť systému Systém nepracuje pri poškodení Systém nepracuje pri poškodení Funkčnosť systému aj pri poškodení Stabilita aj pri poškodení časti systému
Životnosť Obmedzená na 10 rokov Do 10 rokov Dlhá, viac ako 30 rokov Dlhodobá životnosť
Prevádzka Po vyschnutí podkladu
14-20 dní
Po vyschnutí podkladu
14-20 dní
Ihneď po montáži Rýchlosť montážnych prác a rýchle uvedenie do prevádzky
Rýchlosť ohrevu systému Pomalá, vyžaduje prípravný ohrev: 30-60 minút Pomalá, 15-20 minút Rýchla, 5 minút Rýchlosť – pocit tepla a komfortu
Ionizácia miestností, nasýtenie vzduchu iónmi kyslíka Nie Nie Áno, počas procesu nastáva ionizácia vzduchu Zvyšuje imunitu a činnosť srdca, znižuje stres a nervové napätie
Antibakteriálne účinky Nie Nie Áno, efekt 72,6% Ničí baktérie a plesne, uzdravuje životný priestor
Odstránenie nepríjemných zápachov Nie Nie Áno, efekt 81,0% Zdravá mikroklíma
Vplyv na organizmus človeka Lokálny ohrevný účinok Následky nežiaduceho vplyvu Zdroj zdravého tepla Blahodarný vplyv na celý organizmus

Ilustračný výpočet spotreby elektrickej energie inštalovaného elektrického vykurovania heatflow 
pre nízkoenergetický rodinný dom s teplenou stratou do 40 W/m² a obytnou plochou 100/ 150 m²

Podlahová plocha 100 m² 150 m²
Tepelná strata 40 W/ m² 40 W/ m²
vykurovanie 7 mesiacov 7 mesiacov
celková spotreba 4 608 kWh/ h 6 912 kWh/ h
hodinová sadzba 0,131 kWh 0,131 kWh
ročná platba 603,65 € 905,48 €
zálohová platba 54,90 € 82,30 €

KONTAKTNÉ ÚDAJE

PRACOVNÉ DNI
Po - Pi 8:00 - 16:00
cez víkend ZATVORENÉ
NÁJDETE NÁS
Malotejedská 530/1
929 01 Dunajská Streda
Mobil
+421911751361

Email
ecolectorsk@gmail.com

Copyright - všetky práva vyhradené - www.ecolector.sk