ÚvodFotovoltaika

Druh obnoviteľného zdroja, ktorý pomocou fotovoltaických článkov premieňa slnečnú energiu na elektrickú, vďaka ktorému zabezpečí úsporu nákladov domácností, firemných budov alebo iných objektov.
http://ecolector.sk/wp-content/uploads/2018/10/our_services_icon_01.png

Výroba elektrickej energie

http://ecolector.sk/wp-content/uploads/2018/10/our_services_icon_02.png

Ukladanie elektrickej energie do batérií

http://ecolector.sk/wp-content/uploads/2018/10/our_services_icon_03.png

Údržba a servis

http://ecolector.sk/wp-content/uploads/2018/10/our_services_icon_04.png

Monitorovanie

ON-GRID
Sieťová elektráreň

Je to najčastejšie používaný systém zapojenia fotovoltaickej elektrárne. Elektrická energia, ktorá sa v danom momente vyrobí, primárne vyplní momentálnu spotrebu elektrospotrebičov v danej chvíli. To znamená, že elektrickú energiu nebudú v tej chvíli brať z verejnej siete, ale z fotovoltaických panelov. Prebytky vyrobenej elektrickej energie sa dodávajú do siete. Tento systém pozostáva z fotovoltaických panelov, ktoré vytvárajú jednosmerný prúd, ten sa následne v invertore (meniči napätia) mení na striedavé napätie.

Tento menič môže byť jedno až viac fázový a v závislosti od typu systému určený pre napätie 230V alebo 380V. Z meniča napätia potom prúd preteká do hlavnej rozvodnej skrine domu, odkiaľ sa dostane do domácich spotrebičov, resp. prebytok sa dostane do verejnej siete cez merač elektrickej energie, ktorý zaznamená množstvo prebytkov. ON-Grid systém je obzvlášť výhodný vo firmách a objektoch, kde je predpokladaný odber elektrickej energie hlavne cez deň. avšak Jednoduchosť systému a finančne menšia záťaž sú dôvody prečo je tento systém najmontovanejší aj na klasické rodinné domy, kde vďaka nižšej vstupnej investícii je návratnosť pomerne rýchla.

Fotovoltaické panely
Menič
Domácnosť
http://ecolector.sk/wp-content/uploads/2018/10/inner_solar.png
Merač elektrickej energie
Verejná sieť

HYBRID
Batériové systémy

Táto fotovoltaická elektráreň je kombináciou ON-GRID a OFF-GRID systému. Pri tomto systéme, si prebytky ukladáme do batérií, odkiaľ neskôr, keď už samotný výkon fotovoltaickej elektrárne nepostačuje na pokrytie spotreby domu, čerpáme energiu a nespotrebovávame energiu zo siete. Tento systém pozostáva z fotovoltaických panelov, ktoré vytvárajú jednosmerný prúd. Ten sa následne v invertore (meniči napätia) mení na striedavé napätie.

Tento menič môže byť jedno až viac fázový a v závislosti od typu systému určený pre napätie 230V alebo 380V. Menič obsahuje funkciu na dobíjanie batérií a regulátor, ktorý prebytky elektrickej energie ukladá do batérií a pri poklese výkonu naopak dopĺňa energiu z batérií do siete domu. Pri tomto systéme sa kapacita batérií nemusí podriaďovať spotrebe domu, ale dá sa prispôsobiť finančným požiadavkám majiteľa.

Fotovoltaické panely
Menič
Domácnosť
http://ecolector.sk/wp-content/uploads/2019/09/grafika.jpg
Merač elektrickej energie
Verejná sieť
Batéria
http://ecolector.sk/wp-content/uploads/2019/07/DSC_39021.jpg

1 fázový 1,14 kWp ON-GRID systém s prípravou na HYBRID

http://ecolector.sk/wp-content/uploads/2019/07/DSC_39021.jpg

1 fázový 1,43 kWp ON-GRID systém s prípravou na HYBRID

http://ecolector.sk/wp-content/uploads/2019/07/DSC_39021.jpg

1 fázový 2,28 kWp HYBRID systém s batériou 7 kWh

http://ecolector.sk/wp-content/uploads/2019/07/DSC_39021.jpg

1 fázový 2,28 kWp ON-GRID systém s prípravou na HYBRID

http://ecolector.sk/wp-content/uploads/2019/07/DSC_39021.jpg

1 fázový 2,57 kWp HYBRID systém s batériou 6,74 kWh

http://ecolector.sk/wp-content/uploads/2019/07/DSC_39021.jpg

3 fázový 2,57 kWp HYBRID systém s batériou 4,50 kWh

http://ecolector.sk/wp-content/uploads/2019/07/DSC_39021.jpg

1 fázový 3,14 kWp HYBRID systém s batériou 7 kWh

http://ecolector.sk/wp-content/uploads/2019/07/DSC_39021.jpg

1 fázový 3,14 kWp ON-GRID systém s prípravou na HYBRID

http://ecolector.sk/wp-content/uploads/2019/07/DSC_39021.jpg

3 fázový 3,14 kWp HYBRID systém s batériou 4,50 kWh

http://ecolector.sk/wp-content/uploads/2019/07/DSC_39021.jpg

1 fázový 3,25 kWp HYBRID systém s batériou 7 kWh

http://ecolector.sk/wp-content/uploads/2019/07/DSC_39021.jpg

1 fázový 3,25 kWp ON-GRID systém s prípravou na HYBRID

http://ecolector.sk/wp-content/uploads/2019/07/DSC_39021.jpg

3 fázový 3,25 kWp ON-GRID systém s prípravou na HYBRID

http://ecolector.sk/wp-content/uploads/2019/07/DSC_39021.jpg

1 fázový 3,71 kWp HYBRID systém s batériou 7 kWh

http://ecolector.sk/wp-content/uploads/2019/07/DSC_39021.jpg

1 fázový 3,71 kWp ON-GRID systém s prípravou na HYBRID

http://ecolector.sk/wp-content/uploads/2019/07/DSC_39021.jpg

3 fázový 4,56 kWp HYBRID systém s batériou 6 kWh

http://ecolector.sk/wp-content/uploads/2019/07/DSC_39021.jpg

3 fázový 5,20 kWp ON-GRID systém s prípravou na HYBRID

KONTAKTNÉ ÚDAJE

PRACOVNÉ DNI
Po - Pi 8:00 - 16:00
cez víkend ZATVORENÉ
NÁJDETE NÁS
Malotejedská 530/1
929 01 Dunajská Streda
TELEFÓN
Mobil
+421 911 751 361
E-mail
ecolectorsk@gmail.com